Naši fizioterapeuti u mogućnosti su provesti fizikalnu terapiju u Vašem ambijentu, prema Nalogu za provođenje fizikalne terapije HZZO-a ili uz privatno plaćanje. Fizikalnu terapiju uz privatno plaćanje možete ostvariti u roku od nekoliko dana pozivom na niže navedeni broj telefona.

Uz uslugu fizikalne terapije u kući pružamo i usluge magnetne terapije i kinesiotapinga.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 052/382-633 ili pisanim putem na adresu naše e-pošte info@zlatneruke.hr .


***Svi fizioterapeuti zaposleni u našoj Ustanovi posjeduju licencu za samostalan rad Hrvatske komore fizioterapeuta.***