Naši fizioterapeuti u mogućnosti su provesti fizikalnu terapiju u Vašem ambijentu, prema Nalogu za provođenje fizikalne terapije HZZO-a ili uz privatno plaćanje. Fizikalnu terapiju uz privatno plaćanje možete ostvariti u roku od nekoliko dana pozivom na niže navedeni broj telefona.

Uz uslugu fizikalne terapije u kući, u mogućnosti smo Vam ponuditi i uslugu magnetne terapije i kinesiotapinga.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 052/382-633 ili pisanim putem na adresu naše e-pošte info@zlatneruke.hr .


  1. Kako ostvariti pravo na provođenje fizikalne terapije u kući putem Naloga HZZO-a?

Osigurana osoba ima pravo na provođenje fizikalne terapije u kući kada je potpuno nepokretna ili teško pokretna zbog neuroloških, traumatoloških i ortopedskih bolesti, degenerativnih, reumatskih i neuromuskularnih oboljenja te kod djece sa neurorazvojnim ili psihomotornim smetnjama.

Postupak ostvarivanja usluge je sljedeći:

   • osnovno je da imate mišljenje i nalaz specijaliste fizikalne medicine, neurologa, ortopeda ili reumatologa kojim Vam je preporučena fizikalna terapija u kući (takav nalaz vrijedi 6 mjeseci, po isteku je potrebno ponovno obaviti pregled kod dr. specijaliste)
   • na temelju nalaza specijaliste liječnik obiteljske medicine će pripremiti Nalog za provođenje fizikalne terapije u kući koji se uz priloženu medicinsku dokumentaciju dostavlja na odobrenje liječničkom povjerenstvu HZZO-a
   • liječničko povjerenstvo primljeni Nalog može odobriti, djelomično odobriti ili ne odobriti
   • kada je liječničko povjerenstvo Nalog odobrilo ili djelomično odobrilo, Nalog donesite u našu Ustanovu ili ga pošaljite putem e-maila ili faxa na 052/507-294 SA KONTAKT PODACIMA
   • po zaprimanju Naloga uvrstit ćemo Vas na listu čekanja po kojoj će fizikalna terapija započeti:
    – u roku od cca 1 mjeseca za terapiju koja je ordinirana prvi put po prioritetnoj dijagnozi (inzult, infarkt, fraktura…)
    – u roku od cca 4 mjeseca za terapiju koja je ordinirana s ciljem nastavka provedbe
   • prije početka fizikalne terapije bit ćete telefonski obaviješteni o danu i vremenu dolaska fizioterapeuta

Napomena: Liječničko povjerenstvo može osiguranoj osobi uskratiti suglasnost, odnosno ne odobriti fizikalnu terapiju u kući kada ocijene da ne postoji opravdanost za njezino provođenje. Osigurana osoba može na uskraćenu suglasnost podnijeti prigovor liječničkom povjerenstvu u roku od 8 dana.


***Dopunsko zdravstveno osiguranje

Ako Vam liječničko povjerenstvo odobri provođenje fizikalne terapije u kući, a oslobođeni ste plaćanja participacije ili posjedujete iskaznicu dopunskog osiguranja nećete platiti terapiju. Ako niste oslobođeni plaćanja, platiti ćete 20% od ukupnog iznosa računa ili 25,00 kn po terapiji.


***Svi fizioterapeuti zaposleni u našoj Ustanovi posjeduju licencu za samostalan rad Hrvatske komore fizioterapeuta.***